מתי נענשים על אי ציות לשוטר ? ומה העונש ?
עבירה של הפרעה ואי ציות לחוק

מתי נענשים על אי ציות לשוטר ? ומה העונש ?

סוגיית אי ציות לשוטר היא אחת הסבוכות ביותר שניתן למצוא בתחום התעבורה.בבסיסה רואה בית המשפט בנהג שאינו מציית לשוטר גורם המזלזל במשטרה, בסמכותה ובחוקי התעבורה אותה היא אוכפת. העונש על…

להמשך קריאה מתי נענשים על אי ציות לשוטר ? ומה העונש ?