מתי מגישים ערעור בתיק תעבורה ?

כאן המקום להסביר כי במידה וההרשעה ואולי אפילו העונש, הנם חלק מהסדר טיעון אליו הגיע הנהג עם התביעה, הרי שסיכויי הערעור, בדרך כלל, קלושים, אלא אם כן בית המשפט לתעבורה סטה באופן משמעותי מהסדר הטיעון.

לרוב, לא יתערב בית המשפט בהסדרי טיעון, ואולם, אם הנהג ניהל משפט, ונשמעו עדים, (ניהול משפט הוכחות), הרי שעל הסניגור יהיה לבחון את הנמקת פסק הדין.

אם נעשו טעויות שניתן לתקוף אותם בדרך של ערעור תעבורה. במידה והסניגור ישתכנע כי התיק בשל לערעור וכי קיימות לנהג טענות טובות שראוי כי תשמענה בבית המשפט המחוזי, יהיה מקום לבחון הגשת ערעור.

תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לשוני בין ערעור על הכרעת הדין לבין גזר הדין. ניתן לשלב בין השניים ו/או, להתרכז רק באחד מהם. כל אלה הינם שיקולים שיש לבחון באופן קפדני בטרם קבלת החלטה סופית אם להגיע לערעור.

מהי עבירת חגורת בטיחות?

החובה לחגור חגורת בטיחות נועדה להגן על הנוסעים ברכב, על כן חשוב כי כל נהג נוסע יחגור עצמו בחגורת בטיחות ולא ישכח גם לחגור את ילדיו מאחור.

נהיגה תוך דיבור בסלולרי – מה יהיה עונשי?

דומני כי אין צורך להכביר מילים על הוראות החוק, האוסר נהיגה ושימוש בטלפון נייד ללא דיבורית. הקנס בגין עבירה זו הנו 1,000 ₪ זאת בנוסף ל 4 נקודות יקרות במשרד הרישוי.

מהי אי מתן זכות קדימה?

מתן זכות קדימה – אי המשכת הנסיעה או התחלתה, כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר, לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם.

מהי חובת הליווי לנהג חדש?

יצויין כי מכוח סעיף 38 לפקודת התעבורה הרשעה על עבירה של נהיגה ללא מלווה דינה, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים.

חוקי התעבורה – התיישנות קנסות או דוחות?

קיימות שלוש אפשרויות באשר לערכאה המוסמכת לדון בהתיישנותו של קנס שהוטל בגין עבירת תעבורה שלא נשפטו עליה: האחת, בית המשפט לתעבורה; השנייה, בית המשפט האזרחי; השלישית, בית המשפט הגבוה לצדק…

מה העונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה?

זוהי אחת מהעבירות הקשות ביותר, והעונשים בגין הרשעה בעבירות אלה עשויה להגיע למספר שנות מאסר.

עבירה זו עשוייה להתרחש לאחר שנהג יבקש לברוח מהמשטרה, ובדרך יבצע מספר עבירות תנועה חמורות.

במקרים אלה, יש סיכוי רב כי לאחר שהנהג יחקר בגין עבירה זו, המשטרה, ולאחר מכן, אם יוגש כנגדו כתב אישום, תבקש גם הפרקליטות להותיר את הנהג במעצר עד תום ההליכים, ואם יורשע, הוא עשוי לרצות עונש מאסר ממושך.

לא עצרתי בתמרור עצור מה יהיה עונשי?

אי עצירה בתמרור עצור תחוייב בקנס בסך 250 ₪ וב – 4 נקודות במשרד הרישוי.

נהגתי ברכב ללא רשות בעליו – מה אומר החוק?

הנוהג ברכב ללא רשות של בעליו או של המחזיק כדין ברכב, ובלי שהנוהג הוא בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל מהחזיק או מקבל רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים.

בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, ובלבד שאם החליט בית המשפט להטיל פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק-דינו את הנימוקים להחלטתו; האמור בסעיף קטן זה בדבר אדם שאינו בעל רישיון נהיגה לא יחול על מי שתוקף רשיונו פקע תוך שנה אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי-תשלום אגרת הרשיון.

נהגתי ללא ביטוח – מה אומר החוק?

לא ישתמש אדם – ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש – ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו.

נהגים רבים בייחוד צעירים, מתפתים לעיתים לבקשות של חבר לנהוג ברכב. אותם צעירים חייבים להבין כי במידה ונתנו את הרכב לאדם אחר, והרכב מעורב בתאונת דרכים, הנהג אינו מבוטח.

המשמעות של עניין זה חייבת להטריד כל אב שמוסר את רכבו לבנו או בתו. יש להזהיר הילדים לבל יאפשרו לחבר לנהוג ברכב, ובכך, להמנע ממצבים קשים שעשויים להתרחש בעת הנהיגה.

מה העונש על עבירה של אי ציות לשוטר?

העונש הצפוי לאי ציות לשוטר הוא פסילה בפועל, רק אם בית המשפט יקבע כי לא ציית לשוטר. החוק רואה בעובר עבירה זו כמי שמזלזל בנציגי החוק ובחוקי התעבורה. נהג שמקבל כתב אישום המייחס לו, בין יתר העבירות גם את עבירה זו, חייב להתייעץ עם עורך דין מאחר ולעיתים, עבירה זו נבלעת בתוך העבירה הנוספת, וניתן לבקש את מחיקתה מכתב האישום.

נהגתי בזמן פסילה – האם יש לי תקווה?

על פי החוק, מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהמחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו.

 או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה .

מתי אני נחשב כמי שעבר באור אדום?

בהתאם להוראות החוק והפסיקה, כאשר נהג רכב מנועי עובר את פס העצירה, צריך להיות כבר אור אדום ברמזור במשך שנייה.

רק לאחר שהאור ברמזור מתחלף לאדום ועברה שנייה המצלמה נדרכת והיא מצלמת שני צילומים בהפרש של שנייה לעומת מצלמת המהירות, שמצלמת רק צילום אחד בודד.

נהגתי ללא רישיון – מה יקרה לי בבית המשפט ?

בהתאם לפקודת התעבורה: "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו…". .

יצוין כי בפועל, המדובר בשתי עבירות מסוגים שונים.

קיימים 2 סוגים של עבירות:

א. בלתי מורשה לנהיגה – כלומר מי שמעולם לא הוציא רשיון נהיגה.
ב. מי שלא חידש את רשיון הנהיגה שלו

כמובן שהעבירה הראשונה של מי שנהג אך מעולם לא הוציא רשיון נהיגה חמורה בהרבה, ולרוב, העונשים שתבקש התביעה לגזור על כאלה, קשים בהרבה מאותם נהגים ששכחו למשל לחדש את רשיון הנהיגה שלהם, ולמעשה, עבור עבירה טכנית.

לכן, הטיפול הנכון במקרה הראשון, של אותם נהגים שנתפסו נוהגים בעוד מעולם לא הוציאו רשיון נהיגה הנו, הצורך הבהול לקבל רשיון נהיגה כדין, ורק לאחר מכן, להישפט.

מהי נהיגה בחוסר זהירות?

נהיגה בחוסר זהירות זוהי עבירה הקלה יחסית מבין שאר העבירות הדומות לה כגון:

נהיגה בקלות ראש ונהיגה ברשלנות, ובדרך כלל, העונש שנגזר בגין עבירה זו לא יהיה גבוה מ – 3 חודשי פסילה ובמקרים רבים מסתפק בית המשפט בהרשעה בעבירה זו בעונשי פסילה על תנאי וקנס.

אנו כסגורים, רואים בעבירה זו כעבירת סל, ומנסים ככל הניתן לשכנע את התביעה או בית המשפט, לשנות את הוראת החיקוק מעבירה של נהיגה בקלות ראש למשל, שמחייבת פסילה, לעבירה זו של נהיגה בחוסר זהירות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *