סוגיית אי ציות לשוטר היא אחת הסבוכות ביותר שניתן למצוא בתחום התעבורה.

בבסיסה רואה בית המשפט בנהג שאינו מציית לשוטר גורם המזלזל במשטרה, בסמכותה ובחוקי התעבורה אותה היא אוכפת.

העונש על אי ציות לשוטר הוא פסילת הרישיון.

עורכי הדין C&A מתמחים בדיני תעבורה בדגש על עבירות אי ציות לשוטר, הידע והניסיון אותו אנו מביאים מבטיח ללקוחותיו את הקלה בעונש ועד לזיכוי מלא.

נהג מבצע בריחה משוטר תנועה

עבירת אי ציות לשוטר מחוקקת בסעיף 23 לתקנות התעבורה.

כל עובר או נהג חייבים לציית על פי הסעיפים :

  • הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על-ידי כל רשות מוסמכת לכך.

  • חובה להשמע להוראות שוטר שלובש מדים, שוטר שהראה בתעודת מינוי, או אדם אחר הנמנה עם הג"א כאשר הוא בזמן תפקיד רשמי בפועל מטעמי המשטרה ולובש מדים, או שלובש סימן זיהוי בולט כזה או אחר שאושר ע"י המשטרה, או שוטר צבאי שלובש מדים או פקח עירוני שעובד עם הרשות המקומית והוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרה ולאחר שקיבל את ההכשרה המתאימה.

  • להוראות עובד של מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (בתקנה זו – עובד מע"צ) לובש מדים או עובד מטעם מע"צ במדים, לצורכי הכוונת תנועה ובמקום שבו מתבצעות עבודות אחזקה של כביש או סלילה, שעברו הסמכה בידי המפקד של  המחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה.

  • להוראות הניתנים ע"י שוטר צבאי או ע"י שוטר ממשטרת ישראל או על ידי עובד מע"צ או פקח עירוני.

  • תמרור שהוצב בדרך על-ידי שוטר נחשב כמו תמרור שהוצב כדין.

מתי חל חוק חובת הציות ?

חובת הציות לשוטר קודמת לחובת הציות לתמרור או רמזור ולכן שוטר במדים או שוטר שהזדהה כשוטר יש חובה לציית לדבריו, ואפילו אם אלו נוגדים את התמרור או הרמזור המוצב במקום.

 כמובן ועל הנהג קיימת חובת זהירות הגוברת על הציות לשוטר ובמידה והורה השוטר לנהג לבצע פעולה, אין לנהג להתעלם מחובת הזהירות המוטלת עליו ולבצע את הוראות השוטר בעיניים עצומות .

מה העונש על אי ציות לשוטר ?

העונש הצפוי לאי ציות של שוטר במדים הוא פסילה בפועל רק על ידי בית המשפט שרואה בנהג שלא מציית לשוטר כמי שמזלזל בנציגי החוק ובחוקי התעבורה .

לשוטר אין סמכות לתת לנהג פסילה מנהלית היות והוראה זו אינה נמנית עם העבירות שבגינן ניתן פסילה מנהלית .טענות ההגנה העמודות בפני אי המציית "לשוטר" הם רק במצבים בהם השוטר לא היה במדים ולא הזדהה כשוטר ובשל כך לא ניתן היה לדעת כי אותו אדם הוא אכן שוטר .

פסק דין מדינת ישראל נגד הנתבע: – אי הבנה בין שוטר לבין נהג, נדונה בבית משפט לתעבורה במרכז.

היה מדובר בעובד רשות הדואר בישראל, העובד חנה את הרכב שלו בחנייה כפולה לצד רכב אחר וחסם נתיב נסיעה מהכביש.

ועל כן הואשם בהפרעה לתנועה ולאי ציות לשוטר אשר הורה לו לפנות את הרכב מהכביש, אך נקבע בבית המשפט כי יש לזכות את הנאשם מכל העבירות כי נסיבות העניין הצדיקו חנייה כפולה ואין בכוונתו הייתה לא לציית לשוטר התנועה.

מתי לא חל החוק על ציות להוראתו של שוטר ?

על פי החוק, חלה חובה של זהירות אשר תגבר על חוק ציות להוראות שוטר.
לדוגמא:

שוטר "מצווה" עלינו להמשיך קדימהבנהיגה עם הרכב, ולפנינו הולך רגל שבמידה ונמשיך לנסוע נפגע בו.

לא חל החוק ומבוטל ! כמובן שלא יוכל הנהג להתגונן ולטעון שציית לשוטר והוראותיו.
חובת הזהירות הינה קודמת לכל הוראה.

במקרה כזה יכול שיקול הדעת של הנוהג ברכב ויעלה על החוק !

איך להתגונן כאשר לא צייתנו מתוך חובת הזהירות הכללית ?

הנהג נמנע לציית לשוטר ובמקרה כזה כמובן שיצטרך להתגונן בבית המשפט ולהסביר ואף להוכיח את נסיבות המקרה !

הנהג ושיקוליו יגברו אם ונהג בחוק חובת הזהירות הכללית, ופעל כנגד ההוראות מכיוון שיכלו לפגוע בעוברי אורח.

כאשר נהג מוכיח כי הוראותיו של השוטר היו כנגד כללי הזהירות ( ולא משנה הסיבה ) 100% מהפעמים יזוכה בבית המשפט נוכח ההוכחות לכך !

עדי שטיינברג

עדי שטיינברג עורך דין תעבורה בוגר תואר למשפטים