ערעור על דוחות תנועה אפשרי כשנהגים שנמצאו אשמים בביצוע עבירת תנועה מבקשים מערכאת שיפוט גבוהה יותר לבחון את החלטת בית המשפט. כמעט בכל המקרים, ערכאת הערעור בוחנת שני היבטים עיקריים: אפשרות של טעות משפטית בפסק הדין הראשון; והשפעת הטעות על ההחלטה הסופית בתיק.

מדוע חשוב לשלם דוחות תנועה בזמן?

יש הבדל גדול בין ריבית שקופצת כתוצאה מאי תשלום חוב לריביות אחרות כמו למשל ריבית שנתית משכנתא או ריבית התלויה במצב של השוק. מאוד מומלץ לשלם את דוחות התנועה שקיבלתם בזמן, בין אם מדובר בדוחות שקיבלתם כתוצאה מעבירת תנועה או מעבר על החוק בארץ ובין אם בחו“ל. מדוע? משום שהזנחה או התעלמות מהדוחות הללו תכפיל את המחיר שתצטרכו לשלם וגם זה עלול לגרום להליכים משפטיים נגדכם. חשוב להבין כי ערכאת הערעור אינה יכולה לשנות את החלטת בית המשפט רק משום ששופטי ערכאת הערעור אינם מסכימים איתה. ערכאת הערעור בוחנת רק את התהליך שהתנהל בבית המשפט על מנת להחליט אם נפלה טעות משפטית במשפט המקורי; למשל, בדיקה אם שופט בית המשפט החיל את החוק הלא נכון על עובדות המקרה.

בית משפט שומע את הראיות ומגיע להחלטה

ערכאת הערעור עשויה לבטל את החלטת בית המשפט רק אם נמצאה טעות משפטית בהליך בבית המשפט, שהייתה כה חשובה עד ששינתה לפחות חלק מתוצאות התיק. חשוב לזכור שערעור אינו דוחה את המועד האחרון של מבצע עבירת התנועה לשלם את הקנס או להשלים כל חלק מעונשו.

על מנת לדחות את העונש, יש לבקש מבית המשפט השהייה של פסק הדין הכולל את הצו לתשלום הקנס.

משמעות קבלת דוח עבירת תנועה

דוח עבירת תנועה כרוך בקנס שעשוי לגרום למצב בו ברישיון הנהיגה של מבצע העבירה יצוינו נקודות עונשין. חלק מהעבירות הראויות לאישור מאפשרות הזדמנות להשתתף בקורס נהיגה מונע במקום לשלם קנס.

יחד עם זאת, יש לעמוד בקריטריונים מסוימים לזכאות, לרבות אי השתתפות בקורס קודם בתוך פרק זמן של שלוש שנים, על מנת שאופציה זו תוצע.

סוגי ערעורים על דוחות תנועה

ברוב המקרים, ערעור אינו דומה למשפט חדש. בהליך ערעור, מבצע עבירת התנועה אינו רשאי להציג ראיות חדשות או עדים שיבואו להעיד. מטרת הערעור היא לבדוק מה כבר קרה במשפט על טעות משפטית.

בית המשפט המכריע בערעור מתחיל בהנחה שהחלטת שופט בית המשפט לתעבורה הייתה נכונה. על מנת לזכות בערעור, הנהג שמואשם בביצוע עבירת התנוה מתבקש להוכיח כי שופט בית המשפט לתעבורה לא התנהג לפי החוק.

בחינת הבקשה לערעור

בחלק מתחומי השיפוט, ערכאת הערעור תבחן את החלטת בית המשפט לתעבורה מנקודת מבט מחמירה. קל לזכות בערעור כשבית המשפט לערעורים אינו מניח את נכונות פסיקתו של שופט התעבורה. במילים אחרות, כאשר ערעור נבחן, ערכאת הערעור תבחן מחדש את כל הראיות ותקבל החלטה מבלי להתחשב במסקנות שופט בית המשפט לתעבורה.

יש להתחיל בבדיקת החוק כדי להבין מתי יש לשלם דוחות תנועה ומתי להגיש ערעור. כל הערעורים שמוגשים לבתי שמפט לתעבורה מתחילים עם הגשת הודעת הערעור, שצריכה להיות מוגשת בתוך חודש מההרשעה.

החלטה על הערעור

במרבית התיקים הפליליים והאזרחיים, רישום הערעור מוכל ממכלול המסמכים שהוגשו לבית המשפט, ותמלולי כל הדיונים, עד לקביעת החלטה שמאשרת את החלטת בית המשפט או קובעת פסק דין חדש

לסיכום, בין אם החלטתם לשלם את הדו“ח ובין אם החלטתם לערער עליו, חשוב לעקוב אחרי מה שקורה ולראות שאכן התהליך נסגר באופן סופי.