בשנים האחרונות המשטרה החלה לנקוט במגוון של אמצעים במטרה להילחם בתופעות רבות שזכו לכינוי ”עבריינות על הכביש“. כחלק מהמערך הזה החלו לפעול בהרחבת כמות הניידות על הכביש, יותר אכיפה וכמובן בדיקות על הכביש. בדיקת ינשוף מרחיבה את סמכויות המשטרה לחייב נהגים לעבור בדיקת נשיפה. כל אדם שנוהג ברכב, יכול להידרש לעבור בדיקת נשיפה. שוטר רשאי לבקש או לאותת לנהג לעצור לצורך ביצוע בדיקת הנשיפה.

בדיקת נשימה

במהלך בדיקת ינשוף, הנהג מתבקש לנשוף לתוך המכשיר, ונורית אלקטרונית מציינת אם נשימתו של הנהג מכילה אלכוהול מעל לגבול שנקבע. אי עמידה במבחן בצד הדרך אינה יכולה להוביל להרשעה בנהיגה בשכרות. אם הבדיקה חיובית, השוטר רשאי לעכב את הנהג ולקחת אותו לתחנת המשטרה. בנקודה זו, זכות הנהג לבקש ייעוץ של עורכי דין לענייני תעבורה.

עונשים ניתנים בהתאם לחוק שמציין את יחידות העונשים המינימליות והמקסימליות, תקופת פסילת רישיון הנהיגה ותקופות המאסר עבור עבירות שניות. אדם שמשכנע את בית המשפט על התקיימות נסיבות מיוחדות שבגללן אין להטיל את הקנס המינימלי או לקבוע את תקופת פסילת הרישיון המינימלית, יוביל את השופט להטלת קנס נמוך יותר או לתקופת פסילה קטנה יותר.

במקרים מסוימים, אובדן עבודה ומצוקה כלכלית הן לעבריין והן למשפחתו לא יהוו נסיבות מיוחדות. ראיות חזקות שמבססות מצב בו לנאשם אין שום אפשרות לעבודה חלופית, עשויות להיות מספיקות. יחד עם זאת, זהו נושא שיש לבחון על פי העובדות של כל מקרה.

מגבלות על ביצוע בדיקת ינשוף

עדות לריכוז אלכוהול בדם אינה קבילה אם בדיקת ינשוף או בדיקת הדם בוצעו יותר משלוש שעות לאחר פעולת הנהיגה הרלוונטית. בנסיבות מסוימות, רופא רשאי לסרב לאפשר בדיקה של נהג שאושפז או נמצא בטיפולו.

סירוב לבדיקת נשימה

אדם שמסרב לבצע בדיקת ינשוף בצד הדרך, עובר עבירה ודינו לקנס ומאסר. אם אדם מסרב לעבור בדיקת נשיפה, מבוצעת עבירה נוספת, והאדם צפוי לעונש דומה בגין עבירה ראשונה, או במקרה של עבירות שניות או עוקבות, לקנס ומאסר.

הגנת הנהג מבוססת על הוכחה של חוסר אפשרות מסיבה רפואית לעבור את הבדיקות. חשוב להבין גם שנהג שניסה לעשות הכול על מנת לשנות את רמת האלכוהול בדם בין מועד עצירתו על ידי המשטרה ועד לביצוע בדיקת נשיפה בצד הדרך, יהיה מואשם בעבירות תנועה, ויחויב באותו עונש כמו על סירוב לערוב בדיקת ינשוף.

בדיקת דם

אדם שנדרש לעבור בדיקת נשיפה רשאי מיד לאחר מכן לבקש ביצוע דגימת דם על ידי רופא, לצורך בדיקת רמות האלכוהול בדם. יחד עם זאת, חשוב לציין כי הנהג חייב בכל זאת לעבור את בדיקת ניתוח הנשימה, ויואשם בעבירה במקרה של סירוב.

כאשר נלקחת דגימת דם, יש לחלק אותה לשלושה חלקים, שאחד מהם יימסר לאדם, אחד למנתח הממשלתי ואחד נשמר כבקרה. לאדם יש זכות לנתח את חלקו באופן עצמאי. אלא אם ניתנת לאדם ההזדמנות לנתח את דגימת הדם בשיטה זו, היא אינה יכולה לשמש כראיה נגדו.

איך בוחרים עורך דין המתמחה בענייני תעבורה?

אם אתם מואשמים בעבירת תנועה או צברתם דוחות תנועה, אם סירבתם לבצע בדיקת ינשוף מכל סיבה שהיא, או אם נעצרתם תחת השפעה של אלכוהול, יכול מאוד להיות שאתם צריכים לפנות לעורך דין תעבורה. תוכלו לבחור עורך דין מתאים דרך אנשים שאתם מכירים ויכולים להמליץ לכם, אולי אפילו אחד השכנים שלכם בשכונה הוא עורך דין המתמחה בענייני תעבורה ואתם אפילו לא מודעים לזה. תמיד ניתן להיעזר גם ברשת האינטרנט. הכי חשוב, התזמון.