[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

פס"ד שניתן בהעדר

חזרה לתחומי התמחות »

רבים המקרים בהם נהגים אינם מתייצבים לדיון בעניינים בבית המשפט לתעבורה בין אם בשל אי ידיעה אודות מועד הדיון אשר נשלח בדואר ובין אם בשל שכחה ובלבול ובין אם מכל סיבה אחרת. במקרים אלו, בית המשפט גוזר את דינם של הנהגים הנאשמים בהעדרם.

בתי המשפט רואים באי התייצבות של נאשמים לדיון בעניינם כהפגנת זלזול במערכת המשפט ועל כן נוטים להחמיר עימם. בדרך כלל, תוטל על נאשמים אלו פסילת רישיון נהיגה בפועל, אפילו במקרים שהם מואשמים בעבירות קלות שבדרך כלל העונש עליהן מסתכם בקנס ובפסילה על תנאי בלבד.

 מתי מותר לדון נאשם שלא בפניו?

סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי קובע את הכלל לפיו אין לשפוט אדם שלא בפניו. ואולם, סעיף 240 לחוק קובע חריג לכלל זה לפיו בעבירות קנס ובעבירות לפי פקודת התעבורה ניתן לדון באישום בהיעדר הנאשם. וכך, נהג שלא התייצב לדיון בעניינו יראו אותו כמודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום שהוגש נגדו.

למעשה ,ניתן לשפוט נאשם בעבירות תעבורה שלא בפניו, אלא אם כן בית המשפט סבור כי שפיטת הנאשם בהעדרו יגרום עיוות דין לנאשם או במקרה בו הנאשם ביצע עבירת תעבורה אשר גרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש- שאז לא ניתן לשפוט נאשם שלא בפניו בעבירות תעבורה.

בית המשפט אינו רשאי להטיל על נאשם שלא התייצב לדיון עונש הכולל רכיב של מאסר, אולם רשאי הוא להטיל על הנהג כל עונש אחר, לרבות פסילת רישיון נהיגה וקנס.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר הנהג

הנהג הנאשם רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדרו תוך 30 ימים מיום שהומצא לו פסק הדין המרשיע.

בית המשפט רשאי להיענות לבקשת הנאשם ולבטל את פסק הדין שניתן בהעדרו אם נוכח כי הייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של הנאשם לדיון או אם ראה כי הדבר דרוש על מנת למנוע עיוות דין.

בשל עקרון סופיות הדיון בית המשפט לתעבורה לא יבטל בנקל פסק דין מרשיע שניתן נגד נאשם, וכך טענות כמו טעות בתום לב, שכיחת מועד הדיון, מחלה שניתן היה להודיע אודותיה בטרם הדיון או טעות בהבנת החוק כבר נדחו על ידי בתי המשפט לתעבורה.

גם טענה בדבר אי קבלת ההזמנה לדין בדואר, כאשר הנהג נמנע מלקבל דואר לא תעמוד לזכותו בשל חזקת המסירה אשר קובעת כי לאחר 15 ימים מיום שנשלחה ההזמנה לדין בדואר רשום יראו את הנהג כאילו קיבל את ההזמנה. כמו כן, אי קבלת הזימון לדין בשל טענה של מעבר דירה לא תעמוד לנהג אשר לא שינה את כתובת מגוריו במשרד הפנים.

על הבקשה להיות מפורטת ולהישען על טענות המגובות במסמכים, ויש להגישה בלווי תצהיר. בית המשפט עשוי לדחות את הבקשה על הסף או לחלופין לבקש את תגובת התביעה ואף לקבוע דיון במעמד הצדדים- הנהג ותובע מהתביעה המשטרתית. במעמד הדיון התביעה רשאית לבקש לחקור את הנהג על תצהירו. במידה ובית המשפט מקבל את בקשת הנהג ומבטל את פסק הדין המרשיע, יקבע דיון הקראה חדש בתיק העיקרי ולמעשה הנאשם חוזר להתמודד עם האישום המקורי.

הגשת ערעור

יובהר, כי אין בבקשת הבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הנהג כדי לעצור את מניין הימים להגשת ערעור. על כן, נהג המבקש להגיש ערעור על פסק הדין כדאי שיגיש את הודעת הערעור יחד עם הבקשה לביטול פסק הדין וזאת כאשר יש חשש שמא יחמיץ הנהג את מועד הגשת הערעור (45 ימים).

על כן, במקרה וקיבלתם פסק דין מרשיע בהעדרכם, מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין דיני תעבורה מנוסה אשר יגיש בקשה לביטול פסק הדין מפורטת ומנומקת אשר תשכנע את בית המשפט לבטל את הגזרה ולהחזיר את הדיון.

קיבלתם פסק דין מבלי שהופעתם לדיון? הקדימו ופנו עוד היום לעורך דין תעבורה עדי חן! משרד עורכי דין עדי חן הינו משרד המספק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בתחום התעבורה בלבד.