[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

פסילה מנהלית הינה פסילה הניתנת על ידי קצין משטרה בסמוך לאחר ביצוע עבירה חמורה, ועוד בטרם התגבש כתב אישום כנגד הנהג. פסילה מנהלית איננה עונש, מטרתה לנטרל את המסוכנות הנשקפת מהנהג.

מי מוסמך להטיל פסילה מנהלית?

רק קצין משטרה שדרגתו מפקח ומעלה יכול לפסול מנהלית את רישיונו של הנהג לתקופה של 30-90 ימים לאחר שערך לנהג שימוע. עם זאת, שוטר בדרגה נמוכה יותר רשאי ליטול את רישיונו של הנהג במקום ולזמנו לשימוע בפני קצין משטרה לא יאוחר מ-72 שעות מרגע ביצוע העבירה. במקרה כזה על השוטר לתת לנהג אישור בדבר נטילת רישיונו המהווה רישיון נהיגה זמני עד למועד השימוע.

באילו מקרים ניתן להטיל פסילה מנהלית?

פקודת התעבורה קובעת כי הקצין רשאי להטיל פסילה מנהלית כאשר יש לו יסוד סביר להניח שנהג עבר עבירת שהוגדרה כחמורה. עבירה חמורה כוללת תאונת דרכים רגילה או קטלנית או לחילופין אחת מהעבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה:

 • אי ציות לתמרור עצור או לתמרור זכות קדימה
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
 • נהיגה כאשר מצב הרכב עלול לסכן עוברי דרך
 • עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף
 • מהירות מופרזת החורגת מהמותר ב-30 קמ"ש בדרך עירונית או ב-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה.
 • גרימת סיכון להולך רגל במעבר חציה
 • הסעת נוסעים בשכר כאשר מספר הנוסעים עולה על המותר לגבי אותו סוג רכב
 • הובלת מטען במשקל החורג ב-25% מהמותר
 • אי עצירה של הרכב לפני מפגש מסילת ברזל
 • נהג חדש הנוהג ללא מלווה כפי שנקבע בחוק
 • נהג חדש המסיע כמות נוסעים הגדולה מעל המותר

מהו משך הפסילה המנהלית?

קצין המשטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה ל – 3 תקופות שונות בהתאם לחומרת העבירה:

 • פסילה למשך 30 ימים במקרה שהנהג עבר עבירת תעבורה חמורה כמפורט לעיל.
 • פסילה למשך 60 ימים במקרה שהנהג נחשד בגרימת תאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש.
 • פסילה למשך 90 ימים במקרה שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם. במקרה זה הקצין חייב לשלול את רישיונו של הנהג.

שימוע בפני קצין המשטרה

במהלך השימוע נותן הקצין לנהג להשמיע את טיעוניו. הקצין הפוסל אמור לשמוע את גרסתו של הנהג בנפש חפצה ולהחליט האם לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, אם לאו. מדובר בהליך חשוב מאחר והנהג מוסר גרסתו בפני רשויות החוק. לאחר שהנהג מסר גרסתו כמעט ובלתי אפשרי לסטות מגרסה זו בעתיד.

ביטול פסילה מנהלית או קיצורה

החלטת הקצין בדבר פסילת רישיון מנהלתית אינה סוף פסוק ולנהג יש אפשרות לפנות לבית המשפט לתעבורה שבתחומו בוצעה העבירה ולהגיש בקשה לביטול או קיצור פסילה מנהלית. בבואו לדון בבקשה ישקול בית המשפט קיומן של ראיות לכאורה ואת המסוכנות של מבצע העבירה. מומלץ לבצע את ההליך באמצעות עורך דין תעבורה ובסמוך לאחר השימוע.

הוטלה עליכם פסילה מנהלית? הקדימו ופנו לעורך דין תעבורה עדי חן. משרד עורכי דין תעבורה עדי חן הינו משרד המספק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בתחום התעבורה בלבד.

לייעוץ חינם פנו עוד היום לעו"ד תעבורה עדי חן- 054-5646240