[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

נהיגה בקלות ראש

חזרה לתחומי התמחות »

נהיגה בקלות ראש ונהיגה בחוסר זהירות הן למעשה שתי עבירות דומות. מדובר בעבירות "סל" בהן מאשימים נהגים במקרים שבהם בוצעה עבירה שאינה ספציפית בנסיבות המקרה. כך למשל, נהג אשר משתולל בכביש, חותך נתיבים, נוסע במהירות מופרזת וחוצה צומת באור אדום- עשוי לקבל דו"ח תנועה שיכלול כל עבירה בנפרד, ולחלופין דו"ח בגין נהיגה בקלות ראש או בחוסר זהירות בלבד.

מהי עבירה של נהיגה בקלות ראש?

עבירה של נהיגה בקלות ראש הינה עבירה חמורה בגינה יוזמן הנאשם למשפט. העבירה מוסדרת בסעיף 62(2) לפקודת התעבורה, אשר קובע כי נהיגה בקלות ראש הינה "נהיגה ברכב בקלות ראש או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה".

מהי עבירה של נהיגה בחוסר זהירות?

עבירה של נהיגה בחוסר זהירות הינה עבירה קלה יותר והנאשם בה כלל לא יידרש למשפט, אלא אם יבקש זאת. העבירה מוסדרת בתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, אשר קובעת כי "אדם לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך".

נהיגה בקלות ראש לעומת נהיגה בחוסר זהירות

אמנם, ההבדלים הלשוניים בין התקנה לבין הסעיף בפקודה אינם גדולים. בשתיהן מופיע הביטוי "קלות ראש" וההבדל הוא שבתקנה נאמר "בלא זהירות" לעומת "ברשלנות" בסעיף. יחד עם זאת, בשורה של פסקי דין נקבע כי ההבדל בין שתי העבירות נעוץ בחומרת התנהגות הנאשם, מבחינת מודעותו, ובסכנה שהסב לציבור המשתמשים בדרך.

פערים בענישה

חרף הדמיון הלשוני, ישנם הבדלי ענישה משמעותיים בין נהיגה בקלות ראש לבין נהיגה בחוסר זהירות. כך, בעוד שבגין עבירה של נהיגה בקלות ראש קבע המחוקק עונש פסילת מינימום בנסיבות מסוימות, בגין נהיגה בחוסר זהירות אין חובת פסילה כלל.

פסילת מינימום של חודשיים:

סעיף 37 לפקודת התעבורה קובע כי במקרה שהורשע אדם בנהיגה בקלות ראש, ובשנתיים שקדמו לאותה העבירה, כבר הורשע באחת העבירות המנויות בתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה, יושת עליו עונש פסילת מינימום למשך חודשיים.

פסילת מינימום של 3 חודשים:

סעיף 38 לפקודה קובע כי במקרה שהורשע אדם בנהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, יושת עליו עונש חובה של פסילת רישיון למשך שלושה חודשים לפחות.

פסילת מינימום של שנה:

במקרה שהורשע אדם בעבירה של נהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש, ובשנתיים שקדמו לה כבר הורשע באחת העבירות המנויות בתוספת הראשונה או השנייה שגרמה תאונת דרכים כאמור- תקופת הפסילה לא תפחת משנה.

לעומת זאת, העונש בגין נהיגה בחוסר זהירות הוא קנס כספי בסך 500 שקלים וכאמור- אין חובת פסילה.

 

אם הואשמתם בעבירה של נהיגה בקלות ראש, אתם צפויים לאבד את רישיון הנהיגה שלכם! לכן, רצוי לפנות בהקדם לעורך דין תעבורה אשר יוכל במקרים המתאימים להמיר את סעיף העבירה לעבירה קלה יותר של נהיגה בחוסר זהירות ובכך לשמור על רישיונכם!

הנכם מואשמים בנהיגה בקלות ראש? הקדימו ופנו לעורך דין תעבורה עדי חן. משרד עורכי דין עדי חן הינו משרד המספק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בתחום התעבורה בלבד.

לייעוץ חינם פנו עוד היום לעו"ד תעבורה עדי חן! 054-5646240