[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

 שיטת הניקוד החדשה של משרד הרישוי הינה אמצעי המאפשר מעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים בישראל. רישום העבירות במשרד הרישוי מתבצע בהתאם לדיווח של משטרת ישראל, וזאת לאחר תשלום דו"ח, או הרשעה בבית המשפט.

מטרתה של השיטה היא להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה ובכך להגביר את הבטיחות בדרכים, זאת לצד מתן כלים מדורגים אשר יסייעו לנהגים הסוררים לשפר את נהיגתם.

על פי השיטה, בגין ביצוע עבירות תעבורה, בנוסף לכל עונש המוטל על הנהג, נצברות לחובתו נקודות בהתאם לחומרת העבירה, כאשר קיימות 5 דרגות חומרה; 8,6,4,2 ו-10 נקודות. בהתאם לנקודות התקפות שצבר נהג לחובתו, מוטלים עליו אמצעי תיקון.

אמצעי תיקון

אמצעי התיקון יכולים להיות קורס נהיגה נכונה, מבחן תאוריה, טסט, פסילת רישיון נהיגה ובדיקות רפואיות, וזאת בהתאם לכמות הנקודות התקפות שצבר נהג:

  • נהג אשר צבר לחובתו 12-22 נקודות יחויב בביצוע קורס נהיגה נכונה (12 ש"ל) ובסופו מבחן.
  • במידה וצבר נהג לחובתו 24-34 נקודות, הוא יחויב גם בקורס נהיגה מתקדם (12 ש"ל) ובסופו מבחן.
  • נהג אשר המשיך וצבר לחובתו 36 ויותר נקודות ומעלה יפסל רישיונו ל-3 חודשים והוא יחויב במבחן תאוריה.
  • נהג אשר המשיך וצבר 72 נקודות או שצבר 36 נקודות פעם נוספת בתוך 6 שנים רישיונו יפסל ל-9 חודשים, הוא יחויב במבחן תאוריה, טסט ואף בבדיקות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

חשוב להדגיש: אמצעי התיקון הם מצטברים.

תקופת צבירת הנקודות

21 הנקודות הראשונות שצבר נהג לחובתו תהיינה תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה. אך, אם המשיך וצבר נהג 22 נקודות ויותר בתוך פחות משנתיים, יהיו הנקודות תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

מתי נמחקות הנקודות?

על מנת שהנקודות תימחקנה צריכים להתקיים 2 תנאים מצטברים:

  1. האחד, הוא שיבוצע אמצעי התיקון הנדרש בהתאם לכמות הנקודות שהצטברו כמפורט לעיל. כל זמן שלא בוצעו אמצעי התיקון הנדרשים, תישארנה הנקודות בתוקפן.
  2. התנאי השני, הוא שתחלוף תקופת הצבירה – תקופה במסגרתה לא צבר הנהג נקודות נוספות, דהיינו לא עבר עבירות נוספות.
מספר הנקודות התקפות אמצעי התיקון תקופת צבירה
עד 12 נקודות לא נדרש שנתיים
12-22 נקודות קורס נהיגה בסיסי
24-34 נקודות קורס נהיגה מתקדם 4 שנים
36 נקודות ומעלה פסילה ל-3 חודשים + תאוריה
72 נקודות או 36 נקודות פעם שניה תוך 6 שנים פסילה ל-9 חודשים + תאוריה + טסט + בדיקות במכון הרפואי

 

יש לזכור, כי כמעט כל עבירה נושאת בצידה נקודות. כך למשל, על העבירה השכיחה של שימוש בסלולארי יחויב הנהג ב- 4 נקודות רישוי. נהג שנסע לא חגור יחויב, בנוסף לקנס של 250 שקלים, גם ב-6 נקודות  ו- 2 נקודות נוספות עבור נוסע ברכב שהיה לא חגור.

למעשה, גם נהג זהיר דרך הכלל, עלול בנקל לצבור נקודות רישוי אשר יחייבו אותו באמצעי תיקון.

חשוב להדגיש כי תשלום דו"ח כמוה כהודאה באשמה והרשעה. כמו כן, בחלוף 90 ימים מיום ביצוע העבירה אין משמעות לאי תשלום הדו"ח ויראו את הנהג כאילו הורשע בעבירה.

לכן, מומלץ למי שקיבל דו"ח תנועה בגין עבירה המחייבת בנקודות, ובפרט למי שכבר צבר נקודות רבות וכל הרשעה נוספת עלולה לחייבו באמצעי התיקון של משרד הרישוי, לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה בהקדם. עוה"ד עשוי לפעול להמרת סעיף העבירה לסעיף אשר אינו מחייב בנקודות כלל ואף להביא, במקרים המתאימים, לזיכוי הנאשם מהעבירה המיוחסת לו.

קיבלתם דו"ח תנועה? הקדימו ופנו לעורך דין תעבורה עדי חן. משרד עורכי דין תעבורה עדי חן הינו משרד המספק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בתחום התעבורה בלבד.

לייעוץ חינם פנו עוד היום לעו"ד תעבורה עדי חן בטלפון 054-5646240