[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

בין אם מדובר בדו"ח על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, אי ציות לתמרור או מהירות מופרזת, לצערנו כמעט כל נהג, גם הזהיר ביותר, מקבל במהלך חייו דו"ח תנועה משוטר בכביש או באמצעות הדואר לאחר שצולם על ידי מצלמת מהירות או אור אדום.

ישנם שני סוגים של דו"חות תנועה:

הסוג הנפוץ הם דו"חות מסוג הודעת קנס הנקראים גם ברירת משפט. המדובר בדו"חות בהם הנהג משלם קנס כספי ונרשמות לחובתו נקודות רישוי בהתאם לחומרת העבירה. על דו"חות אלה נמנים דו"ח בגין שימוש בנייד בזמן נהיגה, אי חגירת חגורת בטיחות, מהירות מופרזת, אור אדום, אי ציות לתמרורים ועוד.

הסוג השני הם דו"חות מסוג הזמנה לדין וכתב אישום- אלו הם דו"חות חמורים יותר בהם מוגש כתב אישום והנהג מוזמן לדיון בבית המשפט לתעבורה.

במידה וקיבלתם דו"ח תנועה עומדות בפניכם 3 אפשרויות:

1.       תשלום הדו"ח תוך 90 ימים

ניתן לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים מיום מסירת הדו"ח על ידי השוטר או מיום המצאתו בדואר רשום. חשוב להדגיש כי תשלום דו"ח כמוה כהודאה באשמה והרשעה. כלומר, לאחר תשלום הקנס לא תוכל לבטל את הדו"ח, להסב אותו, או לערער על קביעתו.

לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין תעבורה לפני שמשלמים את הדו"ח! לעיתים ניתן להפחית את הנקודות ואפילו לבטל את הדו"ח!

אי תשלום הקנס במועד- בחלוף 90 ימים מיום המצאת הדו"ח אין משמעות לאי תשלום הדו"ח ויראו את הנהג כאילו הודה והורשע בעבירה. קנס שלא שולם יצבור ריבית כאשר יום לאחר המועד שנקבע לתשלום הקנס תיווסף 50% תוספת פיגורים, ולאחר מכן, כל 6 חודשים מתווספים 5% נוספים. כמו כן, במקרה כזה למשרד הרישוי יש סמכות שלא לחדש את רישיון הנהיגה והמרכז לגביית קנסות רשאי להטיל עיקולים על נכסי החייבים. ניתן להגיש בקשה להפחתת קנסות וחלוקתם לתשלומים למרכז לגביית קנסות. הימנעות מתשלום הדו"ח תגרור קנסות גבוהים יותר, בעיה בחידוש רישיון על ידי משרד הרישוי ואף עיקולים על יד המרכז לגביית קנסות.

2.   בקשה לביטול הדו"ח תוך 30 ימים

את הבקשה לביטול הדו"ח יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המצאת הדו"ח. התובע יקבל את הבקשה אם נוכח כי:

א.      כלל לא נעברה עבירה

ב.      העבירה נעברה שלא בידי מי שקיבל את הדו"ח

ג.        אם סבר כי אין עניין לציבור בהמשך ההליכים

במקרה שנדחתה הבקשה לביטול הדו"ח, ניתן להגיש בקשה להישפט 30 יום ממועד מסירת ההודעה.

3. בקשה להישפט תוך 90 ימים

נהג הסבור כי הדו"ח ניתן לו שלא בצדק, רשאי לבקש להישפט והוא יקבל את יומו בבית המשפט. חשוב לדעת כי אם בחרת להישפט בגין הדו"ח בית המשפט אינו מחויב לקנס המקורי והוא רשאי להחמיר את העונש ואף להטיל פסילת רישיון!

על כן, כדאי להסתייע בעורך דין תעבורה בבקשה להישפט ולא להתמודד לבד עם הדו"ח!

 

הסבת הדו"ח

פקודת התעבורה קובעת את "חזקת הבעלות ברכב", לפיה בעל הרכב הרשום הוא האחראי לביצוע העבירה, גם אם הוא כלל לא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. אולם, ניתן לבקש להסב את הדו"ח על מי שנהג בפועל ברכב ואשר ביצע בו לכאורה את העבירה. את בקשת ההסבה יש להגיש למרכז פניות נהגים ארצי תוך 90 יום ממועד המצאת הדו"ח המקורי ולצרף 2 מכתבים:

  1. מכתב מבעל הרכב בו הוא מצהיר כי לא הוא שנהג ברכב בזמן ביצוע העבירה;
  2. מכתב מהאדם שנהג בפועל ברכב בו הוא מבקש להסב את הדו"ח על שמו, בצירוף צילום רישיון נהיגה של הנהג ברכב.

 

קיבלתם דו"ח תנועה? הקדימו ופנו לעורך דין תעבורה עדי חן. משרד עורכי דין תעבורה עדי חן הינו משרד המספק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בתחום התעבורה בלבד.

לייעוץ חינם פנו עוד היום לעו"ד תעבורה עדי חן בטלפון 054-5646240