[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

נהיגה בקלות ראש

תת"ע 1655-0-13

נהיגה בקלות ראש + 86 הרשעות קודמות – 45 ימי פסילה בלבד!

הנאשם הואשם כי נהג בקלות ראש בכך שנכנס לכביש ראשי בניגוד לכיוון התנועה ובניגוד לשני תמרורי אין כניסה שהיו מוצבים במקום ובכך גרם לנהגים שנסעו בנתיבם לסטות לשוליים ולבלום. חרף הסיכון הגלום בעבירה וחרף עברו המכביד של הנאשם- 86 הרשעות קודמות, החליט בית המשפט לקבל את הסדר הטיעון שנסגר בין הצדדים והשית על הנאשם 45 ימי פסילה בלבד, תוך שהוא מציין את קלות ההסדר בנסיבות העניין.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>