[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

מהירות מופרזת

תת"ע 1434-08-09

תיק מהירות 47 קמ"ש מעל המותר- כתב האישום בוטל!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 137 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש באמצעות מצלמת מהירות. לנאשם עבר תעבורתי מכביד ואף תנאי בר הפעלה בעבירת מהירות. יחד עם זאת, לאור הכשלים שמצאה עו"ד עדי חן החליטה התביעה לחזור בה מהגשת כתב האישום.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 504-07-13

תיק מהירות 50 קמ"ש מעל המהירות המותרת- קנס בלבד!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 140 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. עו"ד עדי חן הגיעה להסדר לפיו יושת על הנאשם קנס כספי בלבד ללא פסילה בפועל ואף ללא פסילה על תנאי.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 6254-04-13

תיק מהירות 51 קמ"ש מעל המהירות המותרת- ללא פסילה בפועל!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 141 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. עו"ד עדי חן הגיעה להסדר לפיו יושת על הנאשם עונש של קנס ופסילה על תנאי בלבד ללא פסילה בפועל.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 3579-09-13

מהירות 51 קמ"ש מעל המותר + 10 עבירות מהירות קודמות- 15 יום פסילה בלבד!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 121 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 70 קמ"ש באמצעות מכשיר הממל"ז. לאחר שאיתרה עוה"ד עדי חן כשלים באופן הפעלת המכשיר, הסתפקה התביעה בהסדר מקל לפיו יושת על הנאשם קנס סמלי, פסילה על תנאי ו-15 ימי פסילה בפועל.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>