[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

ביטול פסק דין שניתן בהעדר

תת"ע 1434-08-09

פסק דין שניתן בהעדר הנאשם בשנת 2009 בוטל כעבור 4 שנים!

הנאשם נתפס נוהג במהירות מופרזת בשנת 2009, נשפט בהעדרו ודינו נגזר ל-6 חודשי פסילה, פסילה על תנאי וקנס כספי. בשנת 2013 הגישה עו"ד עדי חן לבית המשפט בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הנאשם. בדיון שהתקיים קיבל בית המשפט את טענות הסנגורית והורה על ביטול הרשעת הנאשם וגזר הדין. בסופו של דבר הצליחה עו"ד עדי חן לבטל קליל את כתב האישום כך שעל הנאשם לא הושת כל עונש.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>