[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

הצלחות המשרד

מהירות מופרזת

תת"ע 1434-08-09

תיק מהירות 47 קמ"ש מעל המותר- כתב האישום בוטל!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 137 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש באמצעות מצלמת מהירות. לנאשם עבר תעבורתי מכביד ואף תנאי בר הפעלה בעבירת מהירות. יחד עם זאת, לאור הכשלים שמצאה עו"ד עדי חן החליטה התביעה לחזור בה מהגשת כתב האישום.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 504-07-13

תיק מהירות 50 קמ"ש מעל המהירות המותרת- קנס בלבד!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 140 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. עו"ד עדי חן הגיעה להסדר לפיו יושת על הנאשם קנס כספי בלבד ללא פסילה בפועל ואף ללא פסילה על תנאי.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 6254-04-13

תיק מהירות 51 קמ"ש מעל המהירות המותרת- ללא פסילה בפועל!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 141 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. עו"ד עדי חן הגיעה להסדר לפיו יושת על הנאשם עונש של קנס ופסילה על תנאי בלבד ללא פסילה בפועל.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 3579-09-13

מהירות 51 קמ"ש מעל המותר + 10 עבירות מהירות קודמות- 15 יום פסילה בלבד!

הנאשם נתפס נוהג במהירות של 121 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 70 קמ"ש באמצעות מכשיר הממל"ז. לאחר שאיתרה עוה"ד עדי חן כשלים באופן הפעלת המכשיר, הסתפקה התביעה בהסדר מקל לפיו יושת על הנאשם קנס סמלי, פסילה על תנאי ו-15 ימי פסילה בפועל.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
נהיגה בשכרות

תת"ע 858-07-13

תת"ע שכרות 335 מק"ג- 3 חודשי פסילה בלבד!

הנאשם נתפס כשהוא נוהג בשכרות, כשבבדיקת ינשוף נמדדה כמות של 335 מק"ג, בדיקת המאפיינים אינה תקינה והנהג הודה ששתה שתי כוסות אלכוהול. לאחר שהציגה עו"ד עדי חן כשלים בראיות ובהתנהלות השוטרים, הסכימה התביעה לתקן את כתב האישום, מעבירה של נהיגה בשכרות לעבירה קלה יותר של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ולהסתפק בפסילה בת 3 חודשים בלבד.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 5077-07-13

שכרות שניה בתוך שנתיים- 18 חודשי פסילה בניכוי ובפיצול!

הנאשם נתפס נוהג בשכרות בפעם השנייה בתוך שנתיים כשבבדיקת נשיפה נמדדה כמות של 410 מק"ג. חשוב לציין, כי כשמדובר בנהיגה בשכרות בפעם השנייה, יש מינימום פסילה של 4 שנים ולעיתים גם דרישה למאסר בפועל לצד פסילת רישיון עד לתום ההליכים. לאור הכשלים שמצאה עוה"ד עדי חן בחומר הראיות, החליטה התביעה לתקן את כתב האישום לעבירה קלה יותר של נהיגה תחת השפעת אלכוהול ולהסתפק בפסילה בת 18 חודשים בלבד הכוללת בתוכה את התנאי להפעלה מהתיק הקודם, בניכוי הפסילה עד תום ההליכים ואף הסכימה לפצל את תקופת הפסילה ובכך למנוע מהנאשם הוצאת רישיון מחדש.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 5657-10-12

שכרות 585 מק"ג- 10 חודשי פסילה בלבד!

הנאשמת נתפסה כשהיא נוהגת בשכרות, כשבבדיקת הנשיפה נמדדה כמות גבוהה של 585 מק"ג. לאור כשלים בחומר הראיות, ופגמים בהתנהלות השוטרים שהציגה עוה"ד עדי חן, ולמרות הכמות הגבוהה שנמדדה, הסכימה התביעה המשטרתית לתקן את כתב האישום ולהסתפק בענישה מקילה של 10 חודשי פסילה בפועל, קנס ותנאי.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

תת"ע 10518-08-13

תיק שכרות 320 מק"ג- 4 חודשי פסילה בלבד!

הנאשמת נתפסה כשהיא נוהגת על אופנוע בשכרות, כשבבדיקת נשיפה נמדדה כמות של 320 מק"ג, והנהגת הודתה ששתתה אלכוהול. לאחר שהציגה עו"ד עדי חן כשלים בחומר הראיות, ואף הצביעה על נסיבות אישיות מקלות, הסכימה התביעה לתקן את כתב האישום, מעבירה של נהיגה בשכרות לעבירה קלה יותר של נהיגה תחת השפעת אלכוהול ולהסתפק בפסילה בת 4 חודשים בלבד.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
ביטול/ קיצור פסילה מנהלית

בפ"מ 2184-09-13

בקשה לקיצור פסילה מנהלית בתיק מהירות- הפסילה קוצרה!

על הנהג, שהינו נהג צעיר, הוטל 30 יום פסילה מנהלית על ידי הקצין לאחר שנתפס באמצעות הממל"ז נוהג לכאורה במהירות מופרזת. עו"ד עדי חן הצליחה לשכנע את בית המשפט לקצר את משך הפסילה המנהלית ורישיון הנהיגה הוחזר לנהג.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
 בפ"מ 4498-05-14

פסילה מנהלית 60 ימים בגין תאונת דרכים עם נפגע- הפסילה בוטלה!

על הנהג, הוטלו 60 ימי פסילה מנהלית על ידי הקצין לאחר שפגע בהולך רגל במעבר חציה וגרם לו לחבלות חמורות. עוה"ד עדי חן הגישה לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה המנהלית ובדיון שנקבע קיבל בית המשפט את טיעוניה בדבר העדר ראיות לכאורה לאשמת הנהג וכן לעניין העדר מסוכנותו ורישיונו הוחזר לאלתר. לא זאת אף זאת, בעקבות החלטת השופט בבקשה לביטול הפסילה המנהלית החליטה התביעה המשטרתית בהמשך כי אין מקום להגיש כתב אישום כנגד הנהג.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
נהיגה בזמן פסילה

פ"ל 7765-10-13

נהג חדש נהג בזמן פסילה –12 חודשי פסילה כולל הפעלת תנאי וללא מאסר!

הנאשם, נהג חדש, ובכל זאת בעל עבר תעבורתי עשיר, הכולל הרשעה קודמת בגין נהיגה ללא רישיון בגינה רובץ לחובו תנאי בר הפעלה של 5 חודשי פסילה בפועל, נתפס כשהוא נוהג בזמן פסילה. אמנם הנאשם הודה במיוחס לו בחקירתו, אך לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם וגילו הצעיר, הצליחה עוה"ד עדי חן לשכנע את התביעה המשטרתית לחזור בה מעמדתה למאסר ולהסתפק בפסילת רישיון הנהיגה למשך 12 חודשים.

 

לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
ביטול פסק דין שניתן בהעדר

תת"ע 1434-08-09

פסק דין שניתן בהעדר הנאשם בשנת 2009 בוטל כעבור 4 שנים!

הנאשם נתפס נוהג במהירות מופרזת בשנת 2009, נשפט בהעדרו ודינו נגזר ל-6 חודשי פסילה, פסילה על תנאי וקנס כספי. בשנת 2013 הגישה עו"ד עדי חן לבית המשפט בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הנאשם. בדיון שהתקיים קיבל בית המשפט את טענות הסנגורית והורה על ביטול הרשעת הנאשם וגזר הדין. בסופו של דבר הצליחה עו"ד עדי חן לבטל קליל את כתב האישום כך שעל הנאשם לא הושת כל עונש.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>

 

 

תאונות דרכים

ת"ד  3848-01-14

תאונה בשל אי ציות לתמרור וגרימת חבלה של ממש- 5 חודשי פסילה!

לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
נהיגה בקלות ראש

תת"ע 1655-0-13

נהיגה בקלות ראש + 86 הרשעות קודמות – 45 ימי פסילה בלבד!

הנאשם הואשם כי נהג בקלות ראש בכך שנכנס לכביש ראשי בניגוד לכיוון התנועה ובניגוד לשני תמרורי אין כניסה שהיו מוצבים במקום ובכך גרם לנהגים שנסעו בנתיבם לסטות לשוליים ולבלום. חרף הסיכון הגלום בעבירה וחרף עברו המכביד של הנאשם- 86 הרשעות קודמות, החליט בית המשפט לקבל את הסדר הטיעון שנסגר בין הצדדים והשית על הנאשם 45 ימי פסילה בלבד, תוך שהוא מציין את קלות ההסדר בנסיבות העניין.

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
דו"חות תנועה

אי ציות לתמרור עצור 302- הדו"ח בוטל! 

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>
אחרים
תת"ע 7080-07-13

חציית קו הפרדה רצוף- ללא פסילה בפועל!

 לחץ לקבלת ייעוץ חינם>>