[X]

צריך ייעוץ מיידי? פנה אלינו:

העונש הצפוי על עבירת נהיגה בשכרות

ההשלכות של נהיגה בשכרות קשות מאוד ואינן מסתיימות בדרך כלל רק בפגיעה ברכב של הנהג ובנהג עצמו אלא גם ובעיקר באחרים, הולכי רגל ונהגים אחרים כאחד.

נהיגה בשכרות מאפיינת היום קבוצות גיל ואוכלוסייה שונות ואין יותר מקום לטענות על אפליה מגזרית או גילאית, ואחרת במן האכיפה על ידי המשטרה.

משום כך, חשוב מאוד להבין במה מדובר ולהפנים עד כמה חמורה הענישה על כך כבר מהרגע שנתפסתם מבצעים את העבירה הראשונה של נהיגה בשכרות, ולמה נחוץ עו"ד פלילי לעבירה כזאת.

מפסילת רישיון ועד מאסר בפועל

מה קורה בעצם כאשר אתם נתפסים נוהגים בשכרות באחת מהבדיקות שהמשטרה עורכת בצדי הכבישים? תוצאות מכשיר הבדיקה המשוכלל קובעות את רמת האלכוהול בדמכם ולמשטרה יש סמכות להעניש אתכם במקום.

חשוב מאוד לדעת שגם סירוב לבצע את הבדיקה נחשב כמעין הודאה ומשמש נגדכם בזמן ההליכים המשפטיים שייפתחו.

כמו כן, חשו בלדעת כי מותר למשטרה לדרוש מכם בדיקת נשיפה גם כאשר לכאורה לא קיים חשד כזה שאתם נוהגים בשכרות, ושוב, כל תגובה שלכם משפיעה ישירות על המשך ההליך הפלילי נגדכם.

בשלב ראשון שוללים מכם את הרישיון ל-30 יום בסמכות כל קצין מנהלי במקום בדרגת מפקח ומעלה, ומשביתים את הרכב שלכם לכל התקופה.

אחר כך, בזמן המשפט ובכפוף ולראיות ולממצאים בבדיקה עלולים לגזור עליכם מאסר בפועל יחד עם המשך שליללת הרישיון לתקופות שונות.

במקרים כאלה רק עו"ד פלילי שמכיר את החוק על כל דקויותיו ויודע מהם הנהלים יטפל בכך. אז ייקבע אם אפשר בכלל לקבוע שהייתם שיכורים על פי משקל גוף וכמות, הזמן שעבר מאז וכן הלאה, לפי מה שהעו"ד הפלילי יבדוק.

דינו של נהג חדש

אם עד היום 240 מיקרוגרם אלכוהול לליטר דם נחשב הגבול התחתון לשכרות, אף שבפועל האכיפה יושמה רק מ-290 מיקרוגרם אלכוהול לליטר, הרי שלפני כמה שנים החליטו להחמיר עם קבוצות אוכלוסייה מסוימות, בהן נהגים חדשים, נהגי רכב ציבורי ומשאיות ונהגים צעירים עד גיל 24.

זה אומר שהחל מרמת 50 מיקרוגרם אלכוהול לליטר דם ייחשב הנהג כמי שנוהג בשכרות, לא משנה כלל עד כמה נדמה לכם שאתם בשליטה, כך שעו"ד פלילי יהיה חיי לטפל בכך כדי לחלץ אתכם לפי תוצאות הבדיקה.

אותן השלכות של נהג רגיל נוגעות גם אליו. בדיקות דם ושתן נוספות שייערכו לכם יכולות להפליל אתכם עוד. ללא טיול של עו"ד פלילי לא תוכלו להשיב לעצמכם בקלות את הרישיון ואתם עלולים להיות משובתים לזמן רב.

כשנהיגה בשכרות הופכת פלילית

כשנהיגה בשכרות הופכת פלילית עו"ד פלילי יכול להפוך את התמונה על פיה אם הנהלים שלפיהן המשטרה ביצעה את הבדיקות לא היו תקינים וכן יבדוק את חומר הראיות.

מכיוון שנהיגה בשכרות פלילית בגלל הסיכון הגבוה שהיא משקפת, תמיד יבקשו מאסר בפועל על הנאשם, כולל קנס ופסילה, על תנאי או בפועל. מ

כאן ברור למה עו"ד פלילי חייב לבדוק אם הבדיקות שנערכו לכם היו תקינות והן יכולות לקבוע את עתידכם.